Je bedrijf laten certificeren door FSC

FSC is een non-profit organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer over de hele wereld. Het FSC-keurmerk wordt toegekend aan hout(producten) en papier dat afkomstig is uit de door FSC beheerde bossen. Om de bossen op onze wereld te kunnen behouden is het belangrijk dat er door middel van verantwoord bosbeheer leefgebieden van planten en dieren worden beschermd. Ook moet hierbij rekening worden gehouden met lokale bewoners en bosarbeiders.

Voorwaarden FSC

Om je bosbeheer te laten certificeren heb je een plan nodig die voldoet aan de regels en voorwaarden van FSC. Het is belangrijk dat niet alleen de papieren in orde zijn, maar ook of het plan daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Dit wordt beoordeeld door onafhankelijke certificeerders. Per land bestaan hier verschillende standaarden voor, voorbeelden hierbij zijn onder andere:

  • Bossen met grote natuur- en cultuurwaarden worden gespaard
  • Het bos moet zich na het kappen kunnen herstellen
  • Er mag minder worden gekapt dan dat er bijgroeit
  • De rechten van de lokale volken worden gerespecteerd
  • Bosarbeiders werken onder goede arbeidsomstandigheden

Stappen van certificering

Tevens biedt een FSC-gecertificeerd bedrijf werkgelegenheid wat inkomsten oplevert. Dit is ook goed voor de lokale economie doordat mensen meer uit kunnen gaan geven. Elk type bos kan worden gecertificeerd, mits je aan de voorwaarden voldoet. U dient zelf voor de tijd vast te stellen voor welke vorm van certificering u in aanmerking komt. U kiest vervolgens zelf een FSC-certificeerder en stelt een FSC-coördinator aan binnen uw organisatie. Het is belangrijk dat FSC hout niet wordt gemengd met niet gecertificeerd hout, vorm hiervoor bijvoorbeeld een handboek. Licht hierover ook uw medewerkers in zodat zij hiervan op de hoogte zijn. Er zal regelmatig een toetsing worden gedaan door de certificeerder. Als deze allemaal goed zijn zal de certificeerder u de certificering toekennen.

Ook de webshop https://www.hardhoutdiscount.nl/ verkoopt gecertificeerd hardhout. Zo weet u zeker dat uw hout afkomstig is uit een verantwoord leefgebied.

https://www.hardhoutdiscount.nl/