Verlaag kosten voor uitzendkracht én verhoog kwaliteit binnen bedrijf

Enerzijds wilt een organisatie de kosten voor onder meer een uitzendkracht drukken. Anderzijds streeft een bedrijf naar het leveren van hoogwaardige kwaliteit, want dat is wat de klant voor ogen ziet. Men wil bijvoorbeeld geen te hoog tarief voor een uitzendbureau betalen als extra uitzendkrachten nodig zijn. Dat moet voordelig worden geregeld zonder hoge kosten voor een uitzendkracht. Een inkoopadviesbureau kan u daarbij helpen. Dit bureau adviseert niet alleen, maar helpt ook betere contracten met uitzendbureaus op te stellen en kan men de kostprijs van een uitzendkracht transparant maken. Resultaat is een flinke besparing enerzijds en een betere organisatie van flexibele arbeid anderzijds.

Kosten voor uitzendkracht beperken

Veel organisaties denken dat aan het inhuren van een arbeidskracht hoge kosten zijn verbonden. Maakt u echter duidelijke afspraken met een uitzendbureau, dan hoeft dat niet zo te zijn. Er wordt een contract opgesteld dat het mogelijk maakt voordelig en flexibel arbeidskrachten in te zetten. Maar wie helpt u daarbij? Daarvoor heeft u niet alleen de hulp van een uitzendbureau, maar van een professioneel inkoopadviesbureau nodig. Deze zorgt dat er een beter contract tot stand komt als u de kosten voor een uitzendkracht probeert te beperken. Zo wordt het tarief voor de diensten van een uitzendbureau ook lager en profiteert u van veel voordeel.

Laag tarief voor uitzendbureau dat helpt bij totstandkoming en optimalisatie van inkoopcontracten

Het is begrijpelijk dat u als organisatie alle informatie over de tarieven van een uitzendbureau in handen wilt hebben. Het gebied van flexibele arbeidskrachten kan immers erg ingewikkeld zijn. Welke kosten mag u verwachten als u op die manier een uitzendkracht inschakelt? Om duidelijkheid voor u te scheppen is het mogelijk een inkoopadviesbureau in te schakelen. Dit bureau kan u begeleiden bij de totstandkoming en/of optimalisatie van inkoopcontracten met een uitzendbureau. Korter gezegd, dit bureau helpt u de beste contracten te realiseren. Het gaat daarbij niet per se om beter onderhandelen, maar een slimmer proces. Het resultaat is lagere kosten voor een uitzendkracht en een lager tarief voor de diensten van het uitzendbureau.

Author