Werking van een warmtepomp

Een warmtepomp is een alternatief voor een CV ketel. Een voordeel van de warmtepomp is dat hij een stuk zuiniger is dan bijvoorbeeld een CV ketel, zelfs zuiniger dan een HR of hoog rendement ketel. Dat komt omdat de warmtepomp gebruik maakt van energie en niet van brandstof, voornamelijk gas, zoals een CV ketel dat doet. Maar hoe werkt een warmtepomp eigenlijk?

 

Koudemiddel

Aan de basis van een warmtepomp staat het koudemiddel. Dit is een speciale soort vloeistof die op hele lage temperatuur al kookt en verdampt. Er kan gespeeld worden met het kookpunt en verdampingspunt door de druk van de koudemiddel te verhogen of te verlagen, en dit principe is centraal voor de warmtepomp.

 

Warmte wordt onttrokken uit een over het algemeen natuurlijke warmtebron. Dit kan een lichaam water zijn, de grond, of gewoon lucht. Dit zijn allemaal verschillende soorten warmtepompen maar de principes er achter zijn hetzelfde. Warmte wordt door middel van het koudemiddel uit de bron getrokken. Door die warmte verdampt het koudemiddel. Dan wordt het samengedrukt om de temperatuur zo ver te verhogen dat het de ruimte kan verwarmen.

 

Warmte afgeven

Nadat het koudemiddel, soms door middel van radiatie en soms door middel van andere warmte afgifte technieken, haar warmte heeft afgegeven is het al een stuk afgekoeld, maar nog niet genoeg om direct weer warmte te onttrekken uit de warmtebron. Daarom moet het koudemiddel eerst langs een zogeheten condensator lopen. Deze condensator zorgt er voor dat het flink verkoeld. Dan loopt het koudemiddel langs een expansievat dat er voor zorgt dat de temperatuur nog meer verlaagd wordt. Het koudemiddel is inmiddels weer een vloeistof en koud genoeg om weer warmte te onttrekken uit de warmtebron.

 

Zo is de cyclus compleet en kan het koudemiddel aan een nieuwe ronde beginnen. Hierboven is een warmtepomp met gesloten systeem beschreven, maar er zijn talloze andere soorten warmtepompen. Daarover is veel te vinden op internet.

https://www.warmtepomp-bnl.nl/